Sárkányfej

sárkánypont, amelynél a Hold délről közelítve lépi át az ekliptikát észak felé.