Kezdőlap » Asztrológia » Lilith, a Fekete Hold

Lilith, a Fekete Hold

Asztrológia Lilith

Az asztrológiában három különböző horoszkóp elemet is illetnek Lilith kifejezéssel. Az első az 1181-es számú aszteroida, következő a Sötét Hold Lilith hipotetikus égitest és végül a harmadik a Fekete Hold Lilith, a szexuális beavatás és női bölcsesség jelképe. Ez utóbbi a Föld-Hold keringési ellipszisének üres gyújtópontja.

Az árnyék én különböző megnyilvánulásaiba a Plútó elemzése, a  vizes jegyek (Rák, Skorpió, Halak) és házak (4., 8., 12.) bolygóival együtt és a Lilith is betekintést nyújthat. De ameddig az alvilág férfias ura, összehúzó, koncentráló erejének köszönhetően csak nehezen és nagyobb erőfeszítéssel megközelíthető (segítő horoszkóp elemek és tranzit aktiválódások esetén), a Fekete Hold Lilith sokkal veszélyesebbnek bizonyul.

Ha elkezdjünk feltárni, akkor nagyon erős vonzó hatást képes gyakorolni, ami éretlen, felkészületlen kérdezők esetén túlságosan negatív következtetésekre vihet. Nem szabad alábecsülni erejét, de túlságosan kihangsúlyozni sem érdemes, mert ezzel a többi bolygó értelmezéséből nyerhető értékes megértések kerülnének háttérbe.

Kapcsolódó szolgáltatásunk: Kisbolygók elemzése

lilith2A Lilith jelentés köréhez tartoznak az elnyomott szexuális, ösztönös, kreatív energiák, kényszerképzetek és félreértelmezett spiritualitás.

Disszonáns fényszögek (kvadrát, szembenállás) esetén az ösztönök általi erősebb irányítottságra utalhat, míg a harmonikus fényszögek (szextil, trigon) az ösztönök feletti uralom elsajátítását jelzi. Az adott bolygó jellege mutatja, hogy milyen módon sikerült ezt elérni.

Fényszögek hiányában vagy kevésbé van jelen életében dolga az alantas ösztönvilággal (ehhez a többi horoszkóp elemet is szükséges megvizsgálni) vagy már több élet óta legyőzte azt.

Legszerencsésebbnek levegő jegyekben (Mérleg, Vízöntő, Ikrek) tekintik. Víz (Rák, Skorpió, Halak) jegyekben az érzelmek általi befolyásolhatóságra, föld jegyekben (Bak, Bika, Szűz) túlzott birtoklás-, tűz jegyekben (Kos, Oroszlán, Nyilas) túlzott hatalomvágyra utalhat.

Az árnyék én nem szűnik meg létezni attól, hogy nem foglalkozunk vele, de természetesen, ha másképpen minden zökkenőmentesen megy az ember életében és még nem akar (vagy nem képes) lelkének mélységeibe tekinteni, akkor a legmegfelelőbb, ha nem foglalkozik vele. Ellenben azok,  akik eleget tesznek a kihívásnak, sokkal mélyebb lelki békére, az élet hullámvölgyeivel szembeni érettebb magatartásra és bölcsességre lelhetnek.

Az Egyensúly és az individualizáció elnyerésében, mind a Fényes (könnyebben elfogadható), mind a Sötét jellemvonásainkat harmóniába, egységbe kell hoznunk. Bármelyik a kettő közül, egymagában hiányosnak és félszegnek számítana. Ugyanúgy nem vezet központunkba, ha csak lehetséges hiányosságainkat, hibáinkat elemezgetjük, mintha ezekről tudomást sem akarnánk venni és elhitetjük magunkkal, hogy pl. a szeretet majd mindent megold. Igaz, hogy a szeretet különösen gyógyító hatású, de tudás, belátás és tapasztalatok (leföldeltség) nélkül kihasználható. Ezen kihasználhatóság módjáról kaphatunk további belátásokat a Lilith tanulmányozása által.

Aki bizonyos megfontolásból meditálni szeretne a Lilith energiáival, ajánlatos előzetesen Arany színű energiát elképzelnie maga körül energetikai védelem gyanánt.