Kezdőlap » Asztrológia » Lelki fejlődésed és életutad az asztrológia tükrében

Lelki fejlődésed és életutad az asztrológia tükrében

Asztrológiai progressziók A személyes horoszkóp bolygóállásai részletes képet adnak a személy jelleméről és lehetőségeiről az életben. A születés helye és ideje adja meg azt a kezdőpontot, amiből az egész életút elindulhat és a halál pillanatáig egy személyes életpályát jár be, ami mindenki számára egyedi. De mit is lehet tudni erről az életpályáról? Ennek madártávlati vizsgálatához képeznek értékes eszközt a progressziók vagy más néven szekunder direkciók. A teremtés fraktál természetéből kiindulva (“ahogy lent, úgy fent”), a születést követő napok bolygóállásait egy-egy életévnek feleltetjük meg, melyek rámutatnak arra, hogy mire is számíthatunk az egyén fejlődésében. Eddig nem mondtunk igazán semmi újat az asztrológiát tanulmányozó olvasóink számára. De nézzük meg tüzetesebben, mit is jelenthet az egy év – egy nap analógia egyéni esetekben.

A várható átlag élettartam jelenleg 75-80 év között mozog a fejlett országokban. Kevesen élnek meg 90 vagy 100 év feletti időt. A vizsgálat kedvéért állapodjunk meg 90 évben, de az analógia ennél idősebb személyekre is kiterjeszthető.

A következő vizsgálat leginkább asztrológiát tanulók számára fog értékes adalékot képezni. De laikusok számára is érdekes lehet belelátni a bolygók dinamikájába.

Tehát adott a születés ideje és az ezt követő 90 nap, melyek az életpályára utalnak. Mi történhet 90 nap alatt?

Az Extra funkciók opcióval vagy a Korlátlan előfizetéssel rendelkező olvasóink számára a cikk ezen részében látható a teljes életpályát leíró fontosabb változások listája, a progressziós bolygók jegy és irányváltásai alapján. Az Extra funkciók igényléséhez kattints ide

  • A Nap három alkalommal vált jegyet, tehát az alapszemélyiség a következő csillagjegyek minőségeivel bővül. Ez nem jelenti azt, hogy egy Kos szülöttből Bika lesz. De valamikor az első harminc évében történik egy finom minőségi váltás, ami kissé gyakorlatiasabbá, megfontoltabbá teheti. Olyan mintha az alapruházat, egy árnyalattal bővülne. Hasonlóan a többi bolygó jegyváltása is új életszakaszok kezdetére utal.
  • A Merkúr évente három alkalommal retrográd. Ha a születést kevéssel megelőzően váltott direktbe, akkor egész életen keresztül előre haladó lesz. A sebessége előbb gyorsul, majd fokozatosan lassulni kezd. Ez a tanulékonyság, világgal szembeni kíváncsiság minőségeiben is letükröződik. Sokan azonban úgy születnek, hogy a Merkúr direkt volt, de lassúló, majd valahány éves korukra retrográdba vált. Ez egy szemléletváltással is jár együtt, mert az embert elkezdi jobban érdekelni a belső világa, saját igazságát, álláspontját törekszik kialakítani, környezetétől függetlenül. Hasonlóképpen, ha valaki retrográd Merkúrral születik, az nem azt jelenti, hogy egész életében azonos módon lesznek kommunikációs nehézségei. Legkésőbb 21. éves korára vagy hamarabb a progressziós Merkúr direktbe vált, ami segíti kommunikációja fejlődését. Továbbra is saját igazát fogja követni, mert a progressziók nem írják felül a születési képletet, de valamivel könnyebb lehet ezt összehangolnia a világgal.
  • A Vénusz és a Mars ritkábban retrográdak. Ezért nem mindenkinek az életében fordul elő, hogy a progressziókban irányt váltsanak. Sokkal többet végeznek direkt mozgást, így inkább ez jellemző a többségre. Azonban, ha valaki éppen egy lassuló fázisban levő Vénusszal vagy Marssal született, akkor valamikor az élete során ezek retrográdba válthatnak, ami valamilyen akadályokat hozhat a vágyak és ambíciók és akarat érvényesítés terén. Az új életszakaszban a szülött jobban fog figyelni arra, hogy fedezze fel saját belső értékeit és motivációit. Hasonlóképpen, ha valaki éppen retrográd Vénusszal vagy Marssal született, élete során ezek is válthatnak direktbe, könnyítve későbbi önkifejezését. Bár a Vénusz retrográd másfél hónapot, azaz kb. 40-45 évet tart, a Mars retrográd két és fél hónapot, azaz 70-75 évet. Amennyiben valaki éppen a retrográd kezdetén született, akkor a Mars esetében megtörténhet, hogy élete során nem következik be irányváltás.
  • A lassabb bolygók (Jupitertől a Plútóig) négy hónapot, vagy akár közel fél évet is lehetnek retrográdak. S mivel retrográd időszakaik nincsenek összeszinkronizálva, így ha valaki úgy is születik, hogy egyikük sem retrográd, ritka, hogy élete során valamelyik ne váltana irányt. Legyen az a felelősség tudatunk, szabályokhoz való viszonyulásunk (Szaturnusz), függetlenségvágyunk (Uránusz), álmaink (Neptunusz), lényegiségre való törekvésünk, tudatalatti késztetéseink (Plútó), valamikor bekövetkezhet egy minőségi váltás egyiküket vagy többüket is érintően. Fordítva pedig, ha több lassú retrográd bolygója volt születésekor, ezek egy része élete során direktbe válthat, könnyebb világi érvényesülést biztosítva.
  • A személyi fejlődés, változások terén nem mindegy, hogy mekkora ívet tesz meg egy bolygó az élet során. A legtöbb változást a Hold mutatja, mert 28-29 nap/év alatt járja be a 12 jegyet. Ezt követi mozgékonyságban előre és hátra a Merkúr, de a Vénusz több jegyet járhat be a Merkúrhoz képest, ha éppen nincsen lassulóban. Külön figyelmet igényelnek a lassú stacioner bolygók, mert ezek az élet során megtörténhet, hogy egy-két foknál is kevesebbet mozognak. Nem véletlenül vesszük úgy őket a horoszkóp értelmezésben, mint a képlet erőgyűjtőpontjai, mert olyan berögzött minőséget képviselnek, amin nem fog sok változás mutatkozni az élet folyamán.
  • Külön téma a fényszög nélküli, ferális bolygók esete. Ezek a születési képletben olyan jellemvonásokat képviselnek, melyek “elszabadultak”, kevésbé integrálódnak bele a teljes jellembe, mintha saját útjukat járnák. A progressziók során egy ferális bolygó fényszögbe kerülhet egy lassabb bolygóval, ami arra utal, hogy egy adott életszakaszban a személy megtanulja jobban magába építeni, kontroll alá vonni a bolygó által jelképezett minőséget. Hasonló módon az élet során egy bolygó ferálissá is válhat, amikor a szülött addig rá nem jellemző módon hozhat változásokat az életében, ösztönösen előjövő indíttatások miatt.
  • A lassú bolygók fényszögei keveset változnak a progressziókban, de számít az is, hogy az élet során erősödő vagy gyengülő tendenciát mutatnak. Így egy születési nehéz kvadrát enyhülhet az évek során, vagy egy gyenge trigon erősebbé válhat a későbbiekben. Ha új fényszög jön létre két lassú bolygó között, az akár több évtizednyi távlatban is árnyaló hatással lesz az életútra.
  • Sőt még akár a progreszált bolygók méltóság változásait is megfigyelhetjük, mert ezek is értékes információkat rejthetnek.
  • További árnyaló hatást jelent, ha egy progresszált bolygó horoszkóp házat vált.
  • Ha egy kapcsolatunk alakulását szeretnénk látni, akkor a két életutat, azaz progressziókat hasonlítjuk össze egy adott időpontban vagy időszakban.

Aki eljutott idáig ennek a hosszabb gondolatfuttatásnak az elolvasásában, láthatja, hogy milyen tényezők összjátékából lehet következtetni arra, hogyan is alakulhat egy-egy egyéni életpálya, madártávlati szemszögből.

További hosszabb távú előrejelzések: