Hely

ház, mező, domus, Locus. Az ekliptika (illetve a valódi horizont) felosztása tizenkét részre. Az ekliptika tizenkét jegyre osztása mellett az asztrológiában egy másik, ettől független rendszer is kifejlődött, amely egy földi hely valódi horizontjára (születési hely stb.) vonatkozik. Ezek a helyek vagy a mezők. Az 1. mező a valódi horizont és az égi egyenlítő metszéspontjánál kezdődik, melyből az következik, hogy a házak és mezők rendszerének mindig bizonyos földi helyhez és bizonyos időövhöz kell kapcsolódnia. Minden földi helynek van egy, de csak egy mezőrendszere. Ezzel a merev rendszerrel ellentétben az állatövi jegyek rendszere feltartóztathatatlanul forog a világ középpontja körül. Lásd még Horoszkóp házak és szemléleti módok.