Direkt irány

előre irányuló látszólagos mozgás. Az égitestek mozgásiránya az állatövek követési sorrendjében, keletről nyugatra, az óramutató járásával ellentétes forgásirány. Ellentétpárja a retrográd vagy hátráló mozgás.