Deklináció

A deklináció egy adott bolygó távolsága északra illetve délre az égi egyenlítőtől. Ha két bolygó deklinációja megegyezik, párhuzamos helyzetet képeznek. Ellentéte az antiparallel helyzet, ha a deklináció mértéke azonos, de a bolygók az  ekliptika különböző oldalán helyezkednek el. Az előbbit egy pozitív értelemben vett együttállásként értelmezzük, míg az utóbbit egy gyengébb szembenálláshoz lehet hasonlítani. Erősebb hatású azon bolygó, mely épp a nulladik fokon, tehát az égi egyenlítőn halad át.