Bolygó méltóságok, az almuten kiszámítása

Almuten

Egy horoszkóp képlet elemzésében, külön figyelmet igényel a képlet tulajdonosa számára lényeges és kevésbé lényeges horoszkóp elemek osztályozása. Az asztrológusok több számítási eljárást és táblázatot dolgoztak ki az évszázadok folyamán, ezek feltárására.

Az egyik legismertebb eljárás, a bolygók méltóságok szerinti pontozása. Beszélhetünk esszenciális (alap) és akcidentális (helyzet) szerinti méltóságról is. Az esszenciális méltóságok esetén: a bolygó 5 pontot kap saját jegyében (uralmi helyzetében), 4 pontot egzaltáció (emelkedés), 3 pontot triplicitás alapján, 2 pontot a saját terminusában és 1 pontot arculat szerint. Figyelembe vehetjük a gyengeségeket is: így -5 pontot kap az exil (száműzött), -4 pontot az esés és -5 pontot a peregrin (méltóság nélküli, vándor) helyzet. A pontozás összesítését követően megkülönböztethetővé válik, hogy melyik a legerősebb bolygó vagy más nevén almuten (almutem).

Az almuten kiszámítását úgy is elvégezhetjük, ha figyelembe vesszük a helyzet szerinti méltóságokat. Ezeknél a számításoknál szem előtt kell tartanunk, hogy elsődlegesen a fontosság szerinti rangsorolásban és árnyaltabb képlet kifejtésben segítenek, de értékelésük továbbra is az asztrológus feladatát képezi.

Az állatöv bármely fokára kiszámolhatunk egy legerősebb bolygót (almutent), a fentebbi méltóság pontok alapján. Ez utóbbit főként kérdőasztrológiai értelmezésekben szokták hasznosítani.

A születési uralkodót (a képlet urát), a modern asztrológiában egyszerűen az Aszcendens uralkodó bolygójaként értelmezik, míg árnyaltabb hozzáállást alkalmazva, az Aszcendens bolygó fokának almutenjét is figyelembe vehetjük. Az alapméltóságokat inkább csak a hagyományos 7 bolygóra szokták kiszámolni (Naptól a Szaturnuszig), míg helyzet szerinti méltósága/gyengesége a többi bolygónak is lehet.

Előfizetőink láthatják, hogy melyik a legerősebb bolygó (almuten) személyes képletükben, az esszenciális (alap) méltóságok szerint. Az előfizetés előnyeinek ismertetéséhez kattints ide.

Bolygó méltóságok

William Lilly méltóság táblázata alapján.
Triplicitás esetén külön vesszük a nappali (diurnális) és éjjeli (nokturnális) uralkodókat.
Terminus és arculat esetén a számjegy a bolygó hatásának utolsó fokszámát jelenti.

További segédletként felsoroljuk az akcidentális méltóságok és gyengeségek pontszámait is:

Helyzet szerinti méltóságok

A 10. vagy 1. horoszkópházban
+5
A 7., 4. vagy 11. horoszkópházban
+4
A 2. vagy 5. horoszkópházban
+3
A 9. horoszkópházban
+2
A 3. horoszkópházban
+1
Direkt mozgásban
+4
Gyors
+2
Szaturnusz, Jupiter, Mars, ha a Nap előtt kel
+2
Merkúr, Vénusz, ha a Nap után kel
+2
Növő Hold
+2
Szabad a Nap sugaraitól (távolabb, mint 17°)
+5
Cazimi (0°17′-nál közelebb a Naptól)
+5
Partil (azonos fokú) együttállás a Jupiterrel vagy Vénusszal
+5
Partil együttállás a Sárkányfejjel
+4
Partil trigon a Jupiterrel vagy Vénusszal
+4
Partil szextil a Jupiterrel vagy Vénusszal
+3
Együttállásban a Regulus állócsillaggal (29°50 Oroszlán)
+6
Együttállásban a Spica állócsillaggal (23°50 Mérleg)
+5

Helyzet szerinti gyengeségek

A 12. horoszkópházban
-5
A 8. vagy 6. horoszkópházban
-2
Retrográd mozgásban
-5
Lassú
-2
Szaturnusz, Jupiter, Mars, ha a Nap után kel
-2
Merkúr, Vénusz, ha a Nap előtt kel
-2
Fogyó Hold
-2
Combusta (8°30′-nál közelebb a Naptól)
-5
A Nap sugarai alatt (17°-nál közelebb a Naptól)
-4
Partil együttállás a Szaturnusszal vagy Marssal
-5
Partil együttállás a Sárkányfarokkal
-4
Támadva (közrezárva) a Szaturnusz és Mars által
-4
Partil szembenállás a Szaturnusszal vagy Marssal
-4
Partil kvadrát a Szaturnusszal vagy Marssal
-4
Együttállásban vagy 5°-ra Algol állócsillagtól (26°10 Bika)
-4


asztrológus tanácsadó

Mivel az Egyensúly elvét alkalmazom, ingyenes tanácsadást nem vállalok. Az ingyenes tanácsokra való felkérések megválaszolatlanul maradnak részemről.