Kezdőlap » Asztrológia » Asztrológiai házak jelentése, kiemelt életterületek

Asztrológiai házak jelentése, kiemelt életterületek

Asztrológiai házakA horoszkóp felállításának része az égitestek jegybeli elhelyezését követően az asztrológiai házak berajzolása. A leghasználtabb asztrológiai rendszerek az aszcendenstől kezdik a házak számozását. Szimbolikusan ezek az egységek azokat az életterületeket jelölik, ahol a bolygók kifejthetik hatásukat. Személyes képlet esetén azok a házak, melyek több bolygót tartalmaznak a szülött főbb érdeklődési és tanulási területeit jelölik. Ha ingyen regisztrálsz honlapunkon láthatod a horoszkóp házak helyzetét személyes képletedben és megismerheted kiemelt életterületeidet.

Horoszkóp házak jelentése

1. ház külső megjelenés, egyéniség, személyiség, a fizikai alkat, vérmérséklet, a velünk született erő és életképesség.

2. ház anyagiak, amiket megkaphatunk vagy meg tudunk szerezni, pénzügyek, a megélhetés megteremtése.
Magántulajdon, főként ingatlan. Személyes függetlenség/korlátozottság az anyagiak által (nyereség/veszteség), s az ezzel együtt járó belső nyugalom vagy ennek hiánya.

3. ház testvérek, közeli rokonok, szomszédok és velük való viszonyulásunk, rövid utazások, észbeli képességek, irodalmi és tudományos hajlamok vagy érdeklődés, okiratok, szerződések, levelezés, kommunikáció.

4. ház család, otthon, szülői ház, öregkor, az élet utolsó szakasza. Az eredethez és a múlthoz kapcsolódó viszonyunk, öröklött javak, hagyományok, kapcsolatunk a szülőföldhöz és a hazához. A gyermekkor és öregkor problémái innen is kiolvashatók. Szülők, de főként az apa.

5. ház vágyak, szenvedélyek, szórakozás, az élet örömei, gyermekek, szerencse, szerelem, szex, vállalkozások, kockáztatások, spekulációk, kalandok. Elképzeléseink megvalósítására irányuló törekvéseink, művészi hajlamok és képességek. Női képletben a fogamzás és terhesség összefüggéseire utal.

6. ház egészség, betegség, a táplálkozás kérdései, balesetek, kötelezettségek, korlátozások, napi rutin. Munka és munkaviszony, alárendeltség. Alkalmazottakhoz, alacsonyabb rangú személyekhez való viszonyulásunk. Karmikus kötelezettségeink.

7. ház kapcsolat a külvilággal, párkapcsolat, házasság. Társulások általában, egyesületekkel, egyénekkel vagy szövetkezés. Nyílt ellenfelek és ellenségek, összeütközések, pereskedés. A ház jegye és bolygói mutatják a társ jellemvonásait is.

8. ház okkult érdeklődés, titkok, érzékfeletti világ, örökség, élettárs anyagi helyzete. Szükséges áldozatok, veszteségek, a halállal/megújulással kapcsolatos körülmények, előny vagy veszteség mások eltávozása által. A család és a közelállók rejtett dolgai.

9. ház vallás, világnézet, peres ügyek, hosszabb utazások, külfölddel való kapcsolat, belső fejlődés, fejlettebb gondolkozás, elvont érdeklődések és tanulmányok, törvénykezés, igazságérzet.

10. ház karrier, hivatás, társadalmi helyzet, elismerés, világi érvényesülés, népszerűség. Anyára és a vele való kapcsolatra is utal.

11. ház barátok, támogatók, szabadság és függetlenségvágy illetve a normák, tabuk, tradíciók ledöntése, a múlt kötelékeitől való szabadulás, egyenjogúság. Az élet során várható segítség támogatás, remények és tervek. Előnyök és eredmények a társaság folytán. Védettség.

12. ház befelé fordulás, elszigetelődés, magány, titkos ellenségek és segítők, zárt intézetek, önkéntes, önzetlen áldozathozatal. Az élet örömökről való lemondás/kényszerű megfosztottság. Tudatalatti, elfojtott érzések, mély lelki élet, meditáció, jóga, álomtudat. Feszült állások esetén nehezen diagnosztizálható pszichoszomatikus betegségek, alkoholizmus és kábítószer függőség lehetősége.

Az 1.,4.,7. és 10. házakat nevezzük sarok házaknak, a 2., 5.,8. és 11. a követő, míg a 3.,6., 9. és 12. a hanyatló házak. A horizont fölöttiek (7.-12.) nappali, a horizont alattiak pedig (1.6.) éjjeli házak. Élet ház a tüzes 1., 5. és 9., cselekvés ház a földies 2.,6. és 10., kapcsolatok háza a levegős 3., 7. és 11., megpróbáltatások háza a vizes 4., 8. és 12.

Asztrológiai házrendszerek

Az ókorban egyenlő jegyes rendszert alkalmaztak többnyire, melynél minden ház pontosan 30 fokos körszeletet határol le és az aszcendens jegyének 0.-ik foka az első ház kezdete. A mostanság használt egyenlő jegyes rendszerben az első házat az aszcendens fokától kezdik számolni. Ezekben a felosztásokban az MC (medium coeli, az ég közepe, a Nap által elért legmagasabb pont) nem esik egybe a 10. ház kezdetével.

A házrendszerek többsége kvadránsokra alapszik (az aszcendens az 1. ház, deszcendens a 7., IC -immum coeli, az ég alja- a 4. ház és az MC a 10. ház kezdetét képezik). Ezek közül említhetnénk a Regiomontanus, Koch, Campanus, Placidus, Krusinski és Topocentrikus változatokat.

A leghasználtabb ezek közül a Placidus házrendszer (melyet én is alkalmazok). Ennek gyengéje, hogy a sarki övezetben (66 szélességi fok fölött) a házak nagyon egyenetlenné válnak, de ezen túl az egyik legmegbízhatóbb felosztási mód. Egy további érv mellette, hogy az argentin Topocentrikus rendszer, melyet több ezer esettanulmány alapján kísérleteztek ki 1 fokos megközelítéssel követi az elrendezésében.

Egy további kérdéses téma, ami fel szokott vetődni asztrológiai körökben, hogy sziderális vagy tropikus viszonyítási rendszert alkalmazzanak. Az asztrológusok többsége a tropikus módozatot használja, erre alapszik az elemzések, napi horoszkópok stb. nagy része. Bár csillagászati szempontból a sziderális megközelítés a helyes, mert a csillagképek aktuális helyét veszi figyelembe, míg a tropikus a Nap éves mozgására épít, mégis a tapasztalat az utóbbit igazolja. Például: a tropikus elv szerint a Plútó Bak jegybe lépése egybe esett a gazdasági válság kezdetével, míg ha sziderális szempontból nézik, akkor jelenleg minden a legnagyobb rendben kéne legyen, mivel a Nyilas csillagképében látható és szűkösség helyett, gazdasági bőség lenne tapasztalható.

További érdekesség, hogy csak a geocentrikus (a Föld és annak lakóinak nézőpontjából vett) felosztásban találkozunk retrográd bolygókkal. Ha heliocentrikus szemléletet követnénk ezek nem fordulnának elő. Ez jelképesen arra is felhívja a figyelmet, hogy több életes tapasztalatai során nem mindenki tud megtanulni kellőképpen bizonyos leckéket és következő alkalommal nagyobb kihívást jelent az adott jellemvonásokat (amelyeket a retrográd bolygó képvisel) kellőképpen alkalmaznia.

Egy teljes születési horoszkóp elemzés által részletes leírást kaphatsz jellemrajzodról és kiaknázható lehetőségeidről is. Kattints ide egy teljes elemzés leírásának megtekintéséhez.


asztrológus tanácsadó