Kezdőlap » Asztrológia » Fényszög

Fényszög

FényszögekAz egyik leggyakrabban használt kifejezés az asztrológiában a fényszög vagy aspektus. Mit takar ez?

Már az ókorban felfigyeltek arra, hogy ha az égitestek egy bizonyos szöget zárnak be, hatásuk összekapcsolódik egymást támogató vagy gyengítő módon. Hosszú időn keresztül a kör 12 szerinti felosztása alapján, Klaudiosz Ptolemaiosz elvei szerint, csak 5 fő ilyen szöget használtak. Az eredeti fényszögek – az együttállás (0 fok), szembenállás (180 fok), a szextil (60 fok), a kvadrát (90 fok) és a trigon (120 fok). Ez a ptolemaioszi mértan és zene elmélet folyományának következménye.

Megismerheted fontosabb fényszögeid értelmezését személyes képletedben, ha ingyen regisztrálsz oldalunkon.

Johannes Kepler a 16. században az asztrológiai jegyek és házak felosztása helyett az arányelmélet (harmóniatanra) szerint, melyet gyakorlati megfigyeléseire alapozott, további 3 új szög összefüggést vezetett be: a kvintilt (72 fok), bikvintilt (144 fok) és a szeszkvikvadrátot (135 fok). Bár tudomása volt arról, hogy több felosztási lehetőség is adódna, de esztétikai okokból elvetette őket, mivel csak az előbb említett 8 fényszög tudott zeneileg is harmonikus hangzást leképezni.

Több későbbi újraértelmezési próbálkozás is született. Például az uránikus asztrológusok a félkvadrátot (45 fok) és a szeszkikvadrátot (135 fok) is fontos fényszögnek tekintik, más újakkal együtt melyek a 15 fok és 22,5 fok többszöröseit képezik.

Fontos, hogy minél árnyaltabb képet alkossunk értelmezésünkben, de ha elveszünk a részletekben nem fog összeállni az összkép sem. Bár lehet mindegyiküket használni, de gyakorlati és átláthatósági szempontokból a ptolemaioszi 5 klasszikus szöget és a kvinkunxot (150 fok) szokták elsődlegesen értelmezni.

Mivel ritkán fordul elő pontos szögkapcsolat, ezért ennek erősségének mérésére használják az orbiszokat. Például egy 92 fokos kvadrát szög 2 foknyi pontatlanságot mutat, így az orbisza 2 lesz. Különböző asztrológiai iskolák kisebb-nagyobb pontatlanságot vesznek figyelembe. Gyakorlati szempontból megállapíthatjuk, hogy a fontosabb fényszögek esetében 5 foknyi eltérés mindenképpen megengedett. A bolygók energiái ennél nagyobb eltérés esetén is kapcsolódhatnak, de ezt az erősebb hatások képesek elnyomni. A Nap és a Hold esetében, illetve az együttállásnal általában valamivel nagyobb orbiszt szoktak megengedni.

További értelmezési lehetőséget nyújt a közeledő és távolodó asztrológiai fényszögek értelmezése. Ez a megközelítés a horoszkópot nemcsak egy kifeszített pillanatképként értelmezi, hanem a bolygók mozgási irányát és sebességét is figyelembe veszi. A közeledés egy megtanulandó életfeladatot vagy képességet jelöl, míg a távolodás jelzi, hogy idővel magunk után hagyjuk az illető viszonyulást.

Ha térben nézünk a képletre figyelembe vehetjük a bolygók deklinációját (az ekliptikától való eltérését) is, ami ha azonos párhuzamos fényszögekről beszélünk, ha pedig ugyanakkora távolságra van, de az ekliptika különböző oldalain, akkor antipárhuzamos (vagy kontrapárhuzamos) lehet. Az előbbit egy pozitív értelemben vett együttállásként értelmezzük, míg az utóbbit egy gyengébb szembenálláshoz lehet hasonlítani.

Említést érdemelnek még a disszociális fényszögek, melyek határesetet képeznek, és részben fordítottan értelmezendők. Legegyszerűbb egy példával szemléltetnünk őket: a Bika elején és az Oroszlán végén elhelyezkedő bolygók trigon fényszöget képezhetnek, de a jegyek amelyekben találhatók kvadrátot alkotnak. Egy disszociális trigon, mely másképp harmonikus lenne, többlet feszültséget kap ilyen esetben. Másik esetben, ha az egyik bolygó a Bika végén, a másik a Szűz elején található, a fényszög köztük kvadrátnak minősül, de a jegyek trigont képeznek. Egy ilyen kvadrát enyhített lesz. A karmikus, disszociális kvinkunx a trigon lágyságával egészül ki.

Bi-direkciós, azaz kétirányú fényszögnek nevezzük azokat, melyek esetében az egyik bolygó direkt, a másik pedig retrográd mozgású. Egy ilyen trigon pozitív hatásai csak nehezebben, lassabban nyilvánulnak meg, míg egy kvadrát veszít feszültségéből.

Fényszögek jelentése

A regisztrált felhasználóink számára készített napi előrejelzések a bolygók jelenlegi helyzete (tranzitja) és születési képletük közötti fényszögeket értelmezik:

együttállás: a két bolygó vagy horoszkóp elem energiáinak egybefonódását jelöli, ami a résztvevők minőségétől függően egymást támogató vagy nehezebb, korlátozó lehet. Pl. egy Mars Vénusz együttállás növeli a mozgáskedvet, míg egy Mars Szaturnusz együttállás esetében nehezebb lehet elindulni, lelkesedni általában, ellenben nagyobb többlet kitartással is rendelkezünk.

trigon: a legkönnyebb és szerencsésebb társulás, amelyben a bolygók azonos elemben találhatók. Energiáik természetesen segítik egymást, annyira, hogy sokszor nem is tudatosul egységük jelentősége számunkra.

szextil: a trigon kistestvére, egy támogató lehetőséget jelöl. A két bolygó, mivel azonos polaritású jegyekben található, képes együttműködni egymással, de tudatos erőfeszítést, odafigyelést igényel.

kvadrát: azonos minőségű (kardinális, fix vagy változó) jegyek kapcsolódnak össze, ami feszültséget és nehézségeket okoz. A gond abban rejlik, hogy egyik felünk így, a másik pedig amúgy csinálná ugyanazt. Ez többlet energiát generál, ami motivációnkat növelheti, hogy leküzdjük a nehézségeket. Általában vannak további olyan szögek, amelyek segíthetnek enyhíteni a súrlódást. Ezek hiányában nagyobb tudatos erőfeszítés szükséges részünkről a tobzódó erők építő módon való felhasználásához, illetve olyan társakat, környezetet keresünk akik segítenek elvezetni feszültségeinek, többlet energiánkat.

kvinkunx: 5 jegy távolság esetén, egy bizonyos kényszeres egymásrautaltságot jelöl, ami lassabban tudatosítható. Nevelő hatású szög, hasonlóképpen a szembenálláshoz. Kiegészítő fényszöge a 30 fokos szemi-szextil.

szembenállás: a kvadráthoz hasonlóan szintén feszültségeket jelez, de növeli a perspektívát, mert ellentétes nézetek összeegyeztetését kívánja meg tőlünk. Jellegzetessége, hogy egyik pólusát mindig kivetítjük környezetünkre mielőtt magunkba tudnánk integrálni.

További kevésbé használt vagy kisebb hatású fényszögek, melyeket a honlap nem értelmez (1-2 fokos orbiszt alkalmazhatunk esetükben):

szemi-kvadrát, 45 fokos, ebben az életben megoldható konfliktusokat jelöl, de nem kényszerítő jelleggel.

szeszki-kvadrát,135 fokos, a kvadrát oldottabb formája, könnyebben hasznosítható.

kvintil, 72 fokos, tehetséget jelez, amely megnyilvánulatlan maradhat, ha nem dolgozunk rajta. Kiegészítő fényszöge a 108 fokos tri-decil.

bi-kvintil, 144 fokos, megnyilvánuló tehetségre utal.

tri-decil, 108 fokos, többlet kreativitást, inspirációt, eredetiséget jelez.

novil, 40 fokos, áldozatvállalást jelez.

szeptil, 51,43 fokos, inspirációt, misztikus hajlamot jelezhet.

bi-szeptil,103 fokos, szembesülés a sorsfeladattal, magunkra utaltság

quindecile, 165 fokos, kényszerességre, rögeszmékre utalhat.

Fényszög mintázatok

A fényszögek összetettebb mintázatokat is alkothatnak. Lássunk pár ismertebbet közülük:

a király trigon: három bolygó trigonjainak összessége, mely stabilitást, többlet kitartóerőt ad, de feszültebb, aktivizáló fényszögek hiányában lustaságra is hajlamosíthat.

a szextil trigon: egy bolygó két másikkal szextilt képez, miközben ezek egymással trigont alkotnak.  A bolygók jól együtt tudnak működni benne, új lehetőségeket hoznak.

a Sárkány: egy király trigon, melynek egyik bolygója egy negyedik bolygóval szembenállásba kerül. Aktívabb és előrevivőbb a király trigonnál.

a T-kvadrát: egy bolygó két másikkal kvadrátot képez, miközben ezek egymással szembenállásba kerülnek. Feszültségekre, cselekvéskényszerre, kiegyensúlyozatlanságra utal.

a kereszt kvadrát vagy nagy kereszt: négy bolygó kvadrátjainak négyzet alakú összlete. Nagyobb feszült, folyamatos cselekvést igényel.

a trapéz: többféle fényszögből alakulhat ki és ennek megfelelőképpen értelmezendő. Alapja lehet egy szembenállás vagy egy trigon.

az ék vagy oldott szembenállás: esetében két bolygó szembenállását egy harmadik trigonja-szextilje könnyíti meg.

a misztikus négyszög: két ékből tevődik össze, jótékony hatású, ezoterikus képességeket jelölhet.

a Yod vagy Isten újja: erősen kényszerítő, átszerveződést, átalakulást igényel. Két bolygó kvinkunxot képez egy harmadikkal, míg egymás között szextil képeznek.

Egy teljes születési horoszkóp elemzés által részletes leírást kaphatsz jellemrajzodról és kiaknázható lehetőségeidről is. Kattints ide egy teljes elemzés leírásának megtekintéséhez.


asztrológus tanácsadó