Asztrológiai fényszögek

Asztrológiai fényszögekAz egyik leggyakrabban használt kifejezés az asztrológiában a fényszög vagy aspektus. Mit takar ez?

Már az ókorban felfigyeltek arra, hogy ha az égitestek egy bizonyos szöget zárnak be, hatásuk összekapcsolódik egymást támogatóan vagy gyengítő módon. Hosszú időn keresztül a kör 12 szerinti felosztása alapján, Klaudiosz Ptolemaiosz elvei szerint, csak 5 fő ilyen szöget használtak. Az eredeti asztrológiai fényszögek – az együttállás (0 fok), szembenállás (180 fok), a szextil (60 fok), a kvadrát (90 fok) és a trigon (120 fok). Ez a ptolemaioszi mértan és zene elmélet folyományának következménye.

Megismerheted személyes képletedben fontosabb fényszögeid értelmezését, ha ingyen regisztrálsz oldalunkon.

Johannes Kepler a 16. században az asztrológiai jegyek és házak felosztása helyett az arányelmélet (harmóniatanra) szerint, melyet gyakorlati megfigyeléseire alapozott, további 3 új szögösszefüggést vezetett be: a kvintilt (72 fok), bikvintilt (144 fok) és a szeszkvikvadrátot (135 fok). Bár tudomása volt arról, hogy több felosztási lehetőség is adódna, de esztétikai okokból elvetette őket, mivel csak az előbb említett 8 fényszög volt képes zeneileg is harmonikus hangzást leképezni.

Több későbbi újraértelmezési próbálkozás is született. Például az uránikus asztrológusok a félkvadrátot (45 fok) és a szeszkikvadrátot (135 fok) is fontos fényszögnek tekintik, további más újakkal együtt melyek a 15 fok és 22,5 fok többszöröseit képezik.

Fontos, hogy minél árnyaltabb képet alkossunk értelmezésünkben, de ha elveszünk a részletekben nem fog összeállni az összkép sem. Bár lehet mindegyiküket használni, de gyakorlati és átláthatósági szempontokból a ptolemaioszi 5 klasszikus szöget és a kvinkunxot (150 fok) szokták elsődlegesen értelmezni.

Mivel ritkán fordul elő a pontos szögkapcsolat, ezért ennek erősségének mérésére használják az orbiszokat. Például egy 92 fokos kvadrát szög 2 foknyi pontatlanságot mutat, így 2 az orbisza. Különböző asztrológiai iskolák kisebb nagyobb pontatlanságot vesznek figyelembe. Gyakorlati szempontból azért megállapíthatjuk, hogy a fontosabb fényszögek esetében 5 foknyi eltérés mindenképpen megengedett. A bolygók energiái ennél nagyobb eltérés esetén is kapcsolódhatnak, de ezt az erősebb hatások képesek könnyedén elnyomni. A Nap és a Hold esetében, illetve az együttállásnal általában valamivel nagyobb orbiszt szoktak megengedni.

További értelmezési lehetőséget nyújt a közeledő és távolodó asztrológiai fényszögek értelmezése. Ez a horoszkópot nemcsak egy kifeszített pillanatképként értelmezi, hanem a bolygók mozgási irányát és sebességét is figyelembe veszi. A közeledés egy megtanulandó életfeladatot vagy képességet jelöl, míg a távolodás jelzi, hogy idővel magunk után hagyjuk az illető viszonyulást.

Figyelembe vehető, ha térben nézünk a képletre a bolygók deklinációja (az ekliptikától való eltérése) is, ami ha azonos párhuzamos fényszögekről beszélünk, ha pedig ugyanakkora távolságra van de az ekliptika különböző oldalain, akkor antipárhuzamos (vagy kontrapárhuzamos) lehet. Az előbbit egy pozitív értelemben vett együttállásként értelmezzük, míg az utóbbit egy gyengébb szembenálláshoz lehet hasonlítani.

Említést érdemelnek még a disszociális fényszögek, melyek határesetet képeznek, és részben fordítottan értelmezendők. Példával legegyszerűbb szemléltetnünk őket: a Bika elején és az Oroszlán végén elhelyezkedő bolygók trigon fényszöget képezhetnek, de a jegyek amelyekben találhatók kvadrátban vannak. Egy disszociális trigon, mely másképp harmonikus lenne, többlet feszültséget kap ilyen esetben. Másik esetben, ha az egyik a Bika végén, a másik a Szűz elején található, a fényszög köztük kvadrátnak minősül, de a jegyek trigont képeznek. Egy ilyen kvadrát enyhébbé válik. A karmikus, disszociális kvinkunx pedig a trigon lágysággal egészül ki.

Bi-direkciós, azaz kétirányú fényszögnek nevezzük azokat, amelyek esetében az egyik bolygó direkt, a másik pedig retrográd mozgású. Egy ilyen trigon pozitív hatásai csak nehezebben, lassabban nyilvánulnak meg, míg egy kvadrát veszít feszültségéből.

Asztrológiai fényszögek jelentése

Regisztrált felhasználóink számára készített napi előrejelzések a bolygók jelenlegi helyzete és születési képletük közötti fényszögeket értelmezik:

együttállás: a két bolygó vagy horoszkóp elem energiáinak egybefonódását jelöli, ami a résztvevők minőségétől függően egymást támogató vagy nehezebb, korlátozó lehet. Pl. egy Mars Vénusz együttállás növeli a mozgáskedvet, míg egy Mars Szaturnusz együttállás esetében nehezebb lehet elindulni, lelkesedni általában, ellenben nagyobb kitartással is rendelkezünk egyben.

trigon: a legkönnyebb és szerencsésebb társulás, amelyben a bolygók azonos elemben találhatók. Energiáik természetesen segítik egymást, annyira, hogy sokszor nem is tudatosul egységük jelentősége számunkra.

szextil: a trigon kistestvére, egy támogató lehetőséget jelöl. A két bolygó, mivel azonos polaritású jegyekben található, képes együttműködni egymással, de tudatos erőfeszítést, odafigyelést igényel.

kvadrát: azonos minőségű (kardinális, fix vagy változó) jegyek kapcsolódnak össze, ami feszültséget és nehézségeket okoz. A gond abban rejlik, hogy egyik felünk így, a másik pedig amúgy csinálná ugyanazt. Ez többlet energiát generál, ami motivációnkat növelheti, hogy leküzdjük a nehézségeket. Általában vannak további olyan szögek, amelyek segíthetnek enyhíteni a súrlódást. Ezek hiányában nagyobb tudatos erőfeszítés szükséges részünkről a tobzódó erők építő módon való felhasználásához.

szembenállás: a kvadráthoz hasonlóan szintén feszültségeket jelez, de növeli a perspektívát, mert ellentétes nézetek összeegyeztetését kívánja meg tőlünk. Jellegzetessége, hogy egyik pólusát mindig kivetítjük környezetünkre mielőtt magunkba tudnánk integrálni.

További kevésbé használt vagy kisebb hatású fényszögek, melyeket honlapunk nem értelmez (1-2 fokos orbiszt alkalmazhatunk esetükben):

kvinkunx: 5 jegy távolság esetén, egy bizonyos kényszeres egymásrautaltságot jelöl, ami lassabban tudatosítható is egyben. Nevelő hatású szög, hasonlóképpen a szembenálláshoz. Kiegészítő fényszöge a szemi-szextil.

szemi-kvadrát, 45 fokos, ebben az életben megoldható konfliktusokat jelöl, de nem kényszerítő jelleggel.

szeszki-kvadrát,135 fokos, a kvadrát oldottabb formája, könnyebben hasznosítható.

kvintil, 72 fokos, tehetséget jelez, amely megnyilvánulatlan maradhat, ha nem dolgozunk rajta.

bi-kvintil, 144 fokos, megnyilvánuló tehetségre utal.

novil, 40 fokos, áldozatvállalást jelez.

szeptil, 51,43 fokos, inspirációt, misztikus hajlamot jelezhet.

bi-szeptil,103 fokos, szembesülés a sorsfeladattal, magunkra utaltság

quindecile, 165 fokos, kényszerességre, rögeszmékre utalhat.

Fényszög mintázatok

A fényszögek összetettebb mintázatokat is alkothatnak. Lássunk pár ismertebbet közülük:

a király trigon: három bolygó trigonjainak összlete, mely stabilitást, többlet kitartóerőt ad, de feszültebb fényszögek esetében lustaságra is hajlamosíthat.

a T-kvadrát: egy bolygó két másikkal kvadrátot képez, miközben ezek egymással szembenállásba kerülnek. feszültségekre, cselekvéskényszerre, kiegyensúlyozatlanságra utal.

a Sárkány: egy király trigon, melynek egyik bolygója egy negyedik bolygóval szembenállásba kerül. Aktívabb és előrevivőbb a király trigonnál.

a kereszt kvadrát vagy nagy kereszt: négy bolygó kvadrátjainak négyzet alakú összlete. Nagyobb feszült, folyamatos cselekvést igényel.

a trapéz: többféle fényszögből alakulhat ki és ennek megfelelőképpen értelmezendő. Alapja lehet egy szembenállás, trigon, de akár kvadrát is.

az ék vagy oldott szembenállás: esetében két bolygó szembenállását egy harmadik trigonja-szextilje könnyíti meg.

a Yod vagy Isten újja: erősen kényszerítő, átszerveződést, átalakulást igényel. Két bolygó kvinkunxot képez egy harmadikkal, míg egymás között szextil képeznek.

Egy teljes születési horoszkóp elemzés által részletes leírást kaphatsz jellemrajzodról és kiaknázható lehetőségeidről is. Kattints ide egy teljes elemzés leírásának megtekintéséhez.


asztrológus tanácsadó