Kezdőlap » Asztrológia » A tranzit Vénusz fényszögei

A tranzit Vénusz fényszögei

Tranzit-tranzit fényszögek:
Vágyak, értékek, vásárlás témái. Ezek kielégítése vagy velük kapcsolatos neheztelések.

Vénusz együttállás Mars
Szenvedélyes és élénk hangulat lehetséges. A szerelem, a vágy és az érzékiség figyelmünk középpontjába kerülhet.

Vénusz szextil Mars
Megfelelő idő a társasági élet, romantika és öröm számára. Könnyebb elérnünk a harmóniát és az érzéki beteljesülést.

Vénusz kvadrát Mars
Érzéki feszültségek és versengés lehetséges, konfliktusok adódhatnak romantikus és érzéki igényeink ütközése miatt.

Vénusz trigon Mars
A romantika, érzéki vonzalom, aktív részvétel a társasági életben és a kreatív kezdeményezés támogatott ma.

Vénusz szembenállás Mars
A szenvedélyek erősebbek, de féltékenység is lehetséges. Impulzív döntések befolyásolhatják kapcsolatainkat.

Vénusz együttállás Jupiter
Nagyvonalúak és kedvesek lehetünk másokkal szemben. Nagyobb a szeretetre és örömre való vágyunk.

Vénusz szextil Jupiter
Szabadabbak lehetünk érzelmeink és költekezésünk terén. Kedvező a szórakozáshoz és a társasági élethez.

Vénusz kvadrát Jupiter
Az élet örömei túlzásba vagy túlköltekezésbe vihetnek. Lustaság is jelentkezhet és hajlamosak lehetünk halogatni ügyeinket.

Vénusz trigon Jupiter
Könnyebb társas kapcsolataink értékét érzékelnünk. Nyíltabbak és bizakodóbbak lehetünk barátainkkal és társunkkal szemben.

Vénusz szembenállás Jupiter
Érdemes vigyáznunk a túlzott elvárásokra. Talán többre értékelünk valamit azért, hogy több drámaiságot vihessünk életünkbe.

Vénusz együttállás Szaturnusz
Az érzelmek érettebbé válnak. Kapcsolati problémák, amelyeket a szőnyeg alá sepertünk, most felszínre kerülhetnek.

Vénusz szextil Szaturnusz
Megújult kötelékek régi barátainkhoz vagy egy új felelősségtudat jelenhet meg létező barátságainkban.

Vénusz kvadrát Szaturnusz
Kihívást jelenthet megszerezni azt, amit akarunk, mert többet kívánunk, mint ami lehetséges.

Vénusz trigon Szaturnusz
Kisebb előrelépések lehetségesek a szakmai életben és kapcsolatainkat illetően.

Vénusz szembenállás Szaturnusz
Úgy tűnhet, hogy az emberek a hasznosságot helyezik az igazi érzelmek elé. Nehezebb lehet közelednünk másokhoz is.

Vénusz együttállás Uránusz
Váratlan lehetőségek adódhatnak társasági vagy anyagi téren. Szabadság és izgalom vágyunk is nagyobb.

Vénusz szextil Uránusz
Boldogan fogadhatunk mindent ami új és nem hétköznapi kapcsolatainkban. Kísérleteznénk is, de inkább kötelezettségek nélkül.

Vénusz kvadrát Uránusz
Impulzív vonzalmaink tévútra vezethetnek. Nem kedvező kozmetikai kezeléshez, mert kellemetlen eredményeket hozhat.

Vénusz trigon Uránusz
Boldogan fogadhatunk mindent ami új és nem hétköznapi kapcsolatainkban. Kísérleteznénk is, de inkább kötelezettségek nélkül.

Vénusz szembenállás Uránusz
Hirtelenül jövő vonzalmaink tévútra vezethetnek. Váratlan események felkészületlenül kaphatnak.

Vénusz együttállás Neptunusz
Érzékenységünk fokozott a szépség és szellemiség iránt. A szépségre és a romantikára lehetünk ma ráhangolódva.

Vénusz szextil Neptunusz
Képzeletünk élénkebb és nagyobb összhangban lehetünk a világ szépségével és a romantikával a mai nap folyamán.

Vénusz kvadrát Neptunusz
Kapcsolati hullámvölgyek jellemezhetik ezt az időt. Ami egy nagy befektetésnek tűnhet lehet pénz kidobásnak bizonyul.

Vénusz trigon Neptunusz
Jobban rá lehetünk hangolódva a világ szépségére és a képzeletre. Az élet örömeit áthatóbban tapasztalhatjuk.

Vénusz szembenállás Neptunusz
Problémák adódhatnak szerelmi- vagy pénzügyeinkben, mert ítélőképességünk hiányos lehet. Érzelmileg is sérülékenyebbek lehetünk.

Vénusz együttállás Plútó
A vonzerő hatalma jobban a rendelkezésünkre áll. Hajlamosak lehetünk, többet kívánni társunktól vagy barátainktól.

Vénusz szextil Plútó
Az érzések szenvedélyesebbek. Jobban értékelhetjük a mélyebb érzéseket illetve a hitelességet kapcsolatainkban.

Vénusz kvadrát Plútó
Változások adódhatnak pénzügyi helyzetünkben vagy kapcsolatainkban. Érzelmek, amelyek rejtve voltak, felszínre jöhetnek.

Vénusz trigon Plútó
A mélyebb szinten való érintkezés szükséglete erősebb. Szereteten, szerelmen keresztüli lelki megújulás lehetséges.

Vénusz szembenállás Plútó
Érzelmek és gondok szoros kapcsolatainkban, amelyek rejtve voltak, felszínre jöhetnek ebben az időben.