Kezdőlap » Asztrológia » Kisbolygó kalkulátor: Chiron, Ceres, Juno, Pallas és Vesta

Kisbolygó kalkulátor: Chiron, Ceres, Juno, Pallas és Vesta

Számold ki a kisbolygók jegyekben és házakban való helyzetét. A kalkulátor kijelzi a kisbolygók fényszög kapcsolatait is.

Születési idő:
Időpont: : 24 órás formátumban.
Ország:
Helység:
Kezd el beírni a helységet (legalább két karaktert) és válaszd ki a listából! Ha nem működik kattints ide.

Kisbolygók Chiron jelentése jegyekben, házakban és kalkulátor
Az asztrológia a makro- és mikrokozmoszt összekötő értelmező tudomány. Az ősi tanítás szerint, a minket körbevevő világ külső leképeződése belső vonásainknak is, vagy másképpen mondva “ahogy fent, úgy lent”.

Minél részletesebben bontjuk ki az égitestek ránk tett hatásait, annál jobban megérthetjük magunkat is. A 10 fő horoszkóp bolygó (Nap, Hold egészen a Plútóig), a házakkal együtt nagyon pontos képes tud nyújtani jellemünkről. De ez nem jelenti azt, hogy csak ennyi tudható. Bizonyos hipotetikus pontok (pl. Lilith, Holdcsomópontok, arab pontok stb.) és egyes kisebb égitestek is többlet árnyalatokkal szolgálhatnak számunkra. Bár több ezer aszteroida kering Naprendszerünkben (többségük a Mars és Jupiter közötti pályán az ún. aszteroida övben), az utóbbi évtizedekben az asztrológusok egyeseknek kiemelt jelentőséget kezdtek tulajdonítani elemzéseikben.

Kapcsolódó szolgáltatásunk: Kisbolygók elemzése
 

Chiron

chiron1977-ben fedezték fel és a görög mitológiában Herkulest tanító bölcs kentaurról kapta nevét. Pályája nagy kitéréseket mutat: napközelben a Jupiter-pályához , míg Naptávolban az Uránuszéhoz közelít. Ezzel kapcsolatot, energia hidat teremt három lassabb bolygó (Jupiter, Szaturnusz és Uránusz) között. A Keringési ideje a Nap körül 49-51 év. Egyes jegyekben több évet is eltölt (Vízöntő, Halak, Kos), másokban pedig sokkal kevesebbet (pl. az Oroszlánban). A gyógyítással és magasrendű tudással társítják. Kulcsot ad a titkok megfejtéséhe és a sebzett gyógyító a sámán archetípusa társítható hozzá. Karmikus sebeink jellegéről is további információkat ad (a retrográd bolygók és nehéz fényszögek értelmezését kiegészítve). A jegy amelyben található mutatja, hogy a lélek mely területe tartalmaz sebeket, sérüléseket, a horoszkóp ház pedig sérült életterületre utal, mely különlegesen finom gondoskodást igényel. Ezzel azt is jelzi, hogy hol található gyógyító erőnk legnagyobb forrása (ami a Plútó regenerálódással kapcsolatos értelmezését is tovább bővíti).

Ceres

ceres

1801-ben fedezték fel és a görög Démétér, a mezőgazdálkodás, anyaság és gondoskodás istennőjének római megfelelője. Az anya-gyermek kapcsolatról ad felvilágosítást,a gondoskodás, táplálás, táplálkozási szokások és rendellenességeket is mutatja. A Hold jelentését is képes jobban kibontani az anyaság értelmezésében, jelezve, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy szeretve és ellátva érezzük magunkat.

Juno

juno

1804-ben fedezték fel. A görög Héra római megfelelője és a hivatalos társ és féltékeny feleség archetípusa. Mutatja, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk a hivatalos kapcsolatoknak és a házasságnak. A társsal kapcsolatos elvárásokban a Vénusz és a Deszcendens uralkodójának értelmezését egészíti ki.

Pallas

pallas

Felfedezésének éve 1802. Nevét Pallasz Athénéről, az értelem, ész és bölcsesség női archetípusáról kapta. A Merkúr női párja, a tanulási képességeket, de az öntörvényűséget és politikai nézeteket is jelöli, a tudáson keresztüli gyógyulással és ambíciókkal együtt.

Vesta

veszta1804-ben fedezték fel. Hesztia, Zeusz legidősebb testvérének római hasonmása. A munkával, a munkakörülményekkel hozható kapcsolatba. A fókuszáló- és odaadási képesség és szellemi irányultság, teljességre törekvés jelölője.

További említésre méltó égitestek a nagyobb Transzneptunikus objektumok, mint Eris és Szedna (Sedna) illetve a Kuiper-öv kentaurjai (melyek pályája a Jupiter és Plútó között található): Transplutó, Nessus, Pholus, Asbolus, Chariklo és Hylonome. Ezen elemek jelentéstartama és jelentősége egyelőre vita tárgyát képezi. Az asztrológusok többsége nem foglalja be elemzéseikbe.


asztrológus tanácsadó